Cyfarfod i Ddysgwyr

Bore Coffi a Sgwrs

Bore Sadwrn yn fisol, am 10.30 o’r gloch, yng Nghanolfan Padarn, Llanbadarn.

Bore coffi gyda sgwrs ar thema benodol (15-20 munud), a chyfle i sgwrsio’n anffurfiol i ymarfer eich Cymraeg.

Thema y Sgyrsiau:  Anghofia i fyth….