Cyfarfod wyneb yn wyneb

Rydyn ni’n ddiolchgar i Dduw bod yr amser wedi dod i ni allu cyfarfod unwaith eto i gydaddoli!

Rydym yn cwrdd yn Neuadd y Pentref, Llanfarian am 10:30yb.

Dyma yw ein Newidiadau Asesiad Risg o mis Medi 2021:

Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am sut i gofrestru a fynychu cysylltwch gyda ni ar ein tudalen Manylion Cyswllt.