Digwyddiadau’r Wythnos

Mae llawer o ddigwyddiadau yr Eglwys dal yn parhau arlein. Byddem wrth ein bodd pe baech yn medru ymuno gyda ni yn rhai o’r digwyddiadau yma:

Dydd Sul

  • 10:00 – Ysgol Sul (Ar YouTube)
  • 10:30 – Oedfa Bore yn fyw yn y Buarth ac ar YouTube
  • 17:00 – Oedfa Hwyr (Ar YouTube)

Dydd Mawrth

  • 19:30 – Astudiaeth Feiblaidd (Ar YouTube)
  • 20:00 – Cyfarfod Gweddi (Ar Zoom)

Dydd Iau

  • 18:30 – Cwis Capel (Ar Zoom)