Manylion Cyswllt

Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni os hoffech ragor o wybodaeth am weithgareddau neu gredo’r eglwys.

Canolfan Padarn,
Llanbadarn Road,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
SY23 3QP

01970 820496
holi@egefaber.org 

Ar hyn o bryd rydym yn cyfarfod ar-lein, ond teimlwch yn rhydd i gysylltu.