1af
‘Trwyddo Ef’
2il
‘Mab y Dyn’
3ydd
‘Yn Dduw ac yn Ddyn’
4ydd
‘Fe Drefnwyd Ffordd’
5ed
‘O’i Wir Fodd’
6ed
‘Darparu Oen’
7fed
‘Rhwng Duw a Dyn’
8fed
‘Cyfamod Duw’
9fed
‘Wedi Ei Eni Dan y Gyfraith’
10fed
‘Rho Inni Frenin’
11eg
‘Barnu’r Brenin’
12fed
‘Cenedl Wedi ei Rhannu’
13eg
‘Immanuel’
14eg
‘Ni Bydd Diwedd i’w Frenhiniaeth’
15fed
‘Ger Afonydd Babilon’
16eg
‘I Dawel Godi Dyn’
17eg
‘Gwir Ogoniant y Deml’
18fed
‘Gwreiddyn Jesse’
19eg
‘Yn Fechan Ymhlith Miloedd’
20fed
‘Dy Air Sydd Wirionedd’
21ain
‘Wele, Morwyn a Fydd Feichiog’
22ain
‘Lliaws o Lu Nefol’
23ain
‘Yn Nhawel Ddinas Bethlehem’
24ain
‘Daw Seren Allan o Jacob’
25ain
‘Yn y Dyddiau Olaf Hyn’