Byddem wrth ein bodd pe baech yn medru ymuno gyda ni yn rhai o’r digwyddiadau yma:

Dydd Sul

  • 10:30 – Oedfa Bore yn Neuadd Llanfarian
  • 17:00 – Oedfa Hwyr yn Neuadd Llanfarian

Dydd Mawrth

  • 19:30 – Cyfarfod Gweddi yn Neuadd y Waun

Dydd Sadwrn

  • 10:30 – Paned a Sgwrs i Ddysgwyr Cymraeg a Siaradwyr Newydd yng Nghaffi Llyfrgell Genedlaethol Cymru