Oedfaon Arlein

Rydym yn cwrdd wyneb yn wyneb ar fore Sul.