SulLlunMawrthMercherIauGwenerSadwrn
Cyflwyniad 
Y Nadolig a’r Pasg 
Sul y Blodau
‘Yr Ymdaith Fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem’
Dydd Llun
‘Glanhau’r Deml’ 
Dydd Mawrth
Diwrnod Dysgu
Dydd Mercher
Cynllun a Chynllwyn
Dydd IauDydd GwenerDydd Sadwrn (Saboth Iddewig)
Dydd Sul yr Atgyfodiad Wedi Sul y Pasg